Święta robota

Święta robota
Agnieszka Chrzanowska i OCTAVA ENSEMBLE

w programie koncertu znajdują się kompozycje Agnieszki Chrzanowskiej do słów Georga Trakla, Włodzimierza Dulemby, ks.Leona Pokorskiego, Andrzeja Marka Grabowskiego, Krzysztofa Sikory, Mikołaja Gumilowa i Michała Zabłockiego w specjalnym opracowaniu Zygmunta Magiery na oktet wokalny oraz kolędy tradycyjne w opracowaniu Henryka Botora i Zygmunta Magiery. Zespół wokalny OCTAVA ENSEMBLE występuje w składzie: soprany – Agnieszka Drabent, Anna Magiera, alty – Małgorzata Langer – Król, Łukasz Dulewicz, tenory – Zygmunt Magiera (kierownictwo artystyczne), Marek Opaska, basy – Bartłomiej Pollak i Marcin Wróbel, natomiast zespół muzyków towarzyszących stanowią: Wojciech Pieczka - fortepian i akordeon, Szymon Frankowski - kontrabas i Dominik Klimczak - perkusja.